Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:41
-00:30:18
+00:29:44
4359 1182
K25 : 272
26
162 / 227
-00:24:26
+00:25:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii