Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:48
-00:27:11
+00:32:51
4932 1499
K25 : 338
141 / 191
-00:15:46
+00:29:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii