Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:57
-00:26:02
+00:34:00
5095 1590
K30 : 361
213 / 261
-00:14:52
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii