Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:25
-00:33:57
+00:39:04
6972 2260
K50 : 62
22 / 32
-00:12:30
+00:24:03
01:03:16
-00:28:43
+00:31:19
4670 1354
K55 : 7
11 / 19
-00:14:19
+00:19:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii