Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:16
-00:29:43
+00:30:19
4483 1249
K25 : 288
162 / 218
-00:17:26
+00:28:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii