Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:56
-00:30:03
+00:29:59
4404 1205
K25 : 277
170 / 249
-00:21:36
+00:25:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii