Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:05
-00:25:54
+00:34:08
5118 1605
K25 : 369
187 / 227
-00:20:02
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii