Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:12
-01:04:03
+00:14:19
253 236
9 / 136
-00:42:35
+00:04:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii