Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:06
-00:29:53
+00:30:09
4432 1221
K50 : 19
23 / 35
-00:17:35
+00:17:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii