Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:29:04
+00:30:58
4611 1323
K25 : 306
182 / 249
-00:20:37
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii