Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:09
-00:21:50
+00:38:12
5621 1921
K25 : 440
201 / 218
-00:09:33
+00:36:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii