Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:10
-00:22:49
+00:37:13
5530 1859
K55 : 10
21 / 22
+00:27:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii