Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:13
-00:13:46
+00:46:16
6094 2219
K30 : 531
255 / 257
-00:02:25
+00:42:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii