Małgorzata Krok

SK&S / Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:55
-00:39:27
+00:33:34
5914 1659
K20 : 441
2 2
150 / 206
-00:29:12
+00:26:53
01:00:48
-00:31:11
+00:28:51
4172 1086
K25 : 255
1 1
118 / 191
-00:19:46
+00:25:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii