Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:26:44
+00:33:18
4999 1537
K25 : 350
200 / 249
-00:18:17
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii