Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:06
-00:11:53
+00:48:09
6157 2261
K25 : 500
189 / 191
-00:00:28
+00:44:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii