Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:07
-00:30:52
+00:29:10
4248 3122
M25 : 504
153 / 227
-00:25:00
+00:24:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii