Marcelina Orłowska

Football Academy / La Fontaine
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:40
-00:27:42
+00:45:19
7694 2725
K20 : 729
1 1
250 / 260
-00:18:59
+00:43:08
01:13:00
-00:18:59
+00:41:03
5855 2054
K25 : 464
1 1
217 / 227
-00:13:07
+00:36:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii