Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:07
-00:19:52
+00:40:10
5792 2011
K30 : 477
245 / 261
-00:08:42
+00:34:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii