Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:47
-00:31:12
+00:28:50
4168 3085
M55 : 56
9 / 19
-00:16:48
+00:16:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii