Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:28
-00:23:31
+00:36:31
5449 1806
K55 : 9
13 / 19
-00:09:07
+00:24:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii