Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:26
-00:26:33
+00:33:29
5021 1548
K25 : 352
145 / 191
-00:15:08
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii