Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:24:14
+00:35:48
5357 1750
K25 : 403
159 / 191
-00:12:49
+00:32:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii