Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:46
-00:12:13
+00:47:49
6146 2255
K25 : 498
188 / 191
-00:00:48
+00:44:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii