Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:30:35
+00:29:27
4304 1155
K25 : 268
156 / 218
-00:18:18
+00:27:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii