Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:38
-00:31:21
+00:28:41
4135 1068
K30 : 252
175 / 257
-00:20:00
+00:24:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii