Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:48
-00:21:11
+00:38:51
5685 1956
K50 : 27
17 / 20
-00:11:34
+00:31:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii