Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:46:46
-01:03:16
+00:16:04
921 65
K30 : 29
37 / 335
-00:42:37
+00:12:03
01:06:59
-00:37:23
+00:35:38
6381 1921
K30 : 916
279 / 341
-00:20:22
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii