Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:35
-00:32:47
+00:40:14
7142 4791
M60 : 82
8 / 10
-00:10:44
+00:23:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii