Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:04
-00:32:18
+00:40:43
7211 2399
K30 : 1119
314 / 341
-00:15:17
+00:36:34
01:04:20
-00:27:39
+00:32:23
4849 1447
K30 : 332
207 / 261
-00:16:29
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii