Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:57
-00:29:25
+00:43:36
7525 2602
K20 : 697
190 / 206
-00:19:10
+00:36:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii