Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:25
-00:27:34
+00:32:28
4869 1462
K30 : 336
203 / 257
-00:16:13
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii