Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:50
-00:26:09
+00:33:53
5077 1579
K30 : 358
211 / 261
-00:14:59
+00:28:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii