Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:24:21
+00:35:41
5345 1742
K30 : 404
224 / 261
-00:13:11
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii