Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:47
-00:29:12
+00:30:50
4585 1308
K30 : 301
200 / 261
-00:18:02
+00:25:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii