Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:59
-00:21:00
+00:39:02
5692 1960
K30 : 463
239 / 261
-00:09:50
+00:33:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii