Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:45
-00:25:14
+00:34:48
5215 1662
K30 : 385
218 / 261
-00:14:04
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii