Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:30:18
+00:29:44
4363 1184
K25 : 273
168 / 249
-00:21:51
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii