Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:34
-00:11:25
+00:48:37
6172 2268
K25 : 501
190 / 191
+00:45:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii