Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:24:21
+00:35:41
5346 1743
K25 : 401
201 / 227
-00:18:29
+00:31:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii