Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:47
-00:16:12
+00:43:50
6008 2157
K25 : 478
212 / 218
-00:03:55
+00:41:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii