Henryka Dziewulska

Rozbiegany Piastów
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:58:17
-00:33:42
+00:26:20
3520 814
K50 : 13
1
27 / 40
-00:12:06
+00:18:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii