Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:42:41
+00:30:20
5116 1245
K20 : 327
127 / 206
-00:32:26
+00:23:39
01:05:42
-00:26:17
+00:33:45
5059 1570
K25 : 361
149 / 191
-00:14:52
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii