Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:24
-00:30:35
+00:29:27
4305 1156
K25 : 269
122 / 191
-00:19:10
+00:26:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii