Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:58
-00:24:01
+00:36:01
5380 1764
K25 : 406
162 / 191
-00:12:36
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii