Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:32
-00:30:27
+00:29:35
4332 1167
K30 : 278
188 / 257
-00:19:06
+00:25:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii