Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:11
-00:48:34
+00:31:25
4452 527
168 / 260
-00:30:46
+00:24:47
01:07:03
-00:41:12
+00:37:10
5210 912
213 / 260
-00:30:23
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii