Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:55
-00:31:20
+00:47:02
6227 1412
78 / 86
-00:16:14
+00:37:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii