Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:25:42
+00:34:20
5146 1621
K30 : 371
210 / 257
-00:14:21
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii