Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:24:27
+00:35:35
5332 1734
K25 : 399
187 / 218
-00:12:10
+00:33:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii